vlajka cz vlajka en
Kdy máme otevřeno:
legenda kalendáře:
3 - otevřeno
11 - zavřeno
17 - akce pro veřejnost
04 - aktuální den

O společnosti

Továrna o.p.s., správa industriálních nemovitostí je nezisková organizace zapsaná do rejstříku obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze dne 10. 3. 2011.

Mezi hlavní činnosti společnosti patří:

  • správa industriálních nemovitostí, podpora jejich obnovy a dalšího využití,
  • podpora záchrany technických movitých památek,
  • vytváření a expozice vlastních sbírek technických movitých památek.


V roce 2011 na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 13. 9. 2011 došlo k zápisu vnitrostátní fúze sloučením společností Ekotechnické museum, o.p.s., Praha 6, Papírenská 6, PSČ 160 00, IČ: 257 11 997, a Muzeum Stará Čistírna, o.p.s., Praha 4, Zelený pruh 821/33, PSČ 147 00, IČ: 248 18 763, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 797, do rejstříku obecně prospěšných společností.

V důsledku této fúze došlo k zániku společnosti Ekotechnické museum, o.p.s., jejímž univerzálním právním nástupcem se stalo Muzeum Stará Čistírna, o.p.s., na které tak přešlo veškeré jmění (včetně všech závazků a pohledávek) a veškerá práva a povinnosti, včetně povinností z pracovněprávních vztahů a dalších platných smluv, zaniklé společnosti Ekotechnické museum, o.p.s.

Po Ekotechnickém museu, o.p.s. se Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. stalo novým správcem národní kulturní památky staré čistírny odpadních vod v Bubenči a správa této memovitosti se stala jeho hlavní náplní a prioritou.

Dne 26. 11. 2015 došlo ke změně jména společnosti na Továrna o.p.s., správa industriálních nemovitostí.

Ke stažení

Výroční zpráva 2011 (pdf)
Výroční zpráva 2012 (pdf)
Výroční zpráva 2013 (pdf)
Výroční zpráva 2014 (pdf)

 

Výpis dat Obchodního rejstříku

Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.